O nas

W tym roku nasze przedszkole zostało wyróżnione w drugim plebiscycie  i zostało laureatem Orłów Edukacji oraz otrzymaliśmy Certyfikat IBK, jako przedsiębiorstwo godne zaufania

Misja

Misja


Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

​Nasza placówka jest otwarta na indywidualne potrzeby dziecka. Wspieramy jego kreatywność, aktywność, pomagamy odkrywać talenty, uczymy pokonywać trudności. Budujemy tożsamość regionalną i narodową.

​​Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych stwarza optymalne warunki do rozwoju pasji i zainteresowań.

​Stała  współpraca z rodzicami, wspieranie ich w działaniach wychowawczych i edukacyjnych jest dla nas priorytetem.

Wizja


Przedszkole Bajkowy Dom jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom, rodzicom i pracownikom.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i  kompetentną kadrę pedagogiczną, która dąży do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji i współpracuje z rodzicami.

Przedszkole dba o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz o atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Przedszkole stwarza dzieciom warunki do pełnego rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego.

Absolwent przedszkola jest dzieckiem samodzielnym, kreatywnym, który potraf współdziałać z innymi, pokonywać trudności i niepowodzenia oraz wierzy we własne możliwości.

Wizja

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja: Gołkowice Górne 231, 33-388 GołkowiceLokalizacja: ul. Jasna 8a/u3, 32-020 Wieliczka
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Bajkowy Dom Tel: +48 513 432 904 Mail: kontakt@bajkowydom.com.pl

2021 Copyright - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Bajkowy Dom. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Polityka Cookies